SZOPRÁN ● A médiumokban a kötelező szexizmuson kívül női mintakép elvétve jelenik meg. A súlyozott témákban leginkább férfiak nyilatkoznak, véleményalkotóként nőket alig hallhat/láthat a közönség.  Holott a női hang mindig kihallik a szólamok közül.

Az alábbi rövidfilmben nők nyilatkoznak arról, hogyan élik meg háttérszereplő státusukat, illetve, hogy a férfiak miképpen vélekednek ugyanazon kérdésről.

A felvétel szűk keresztmetszet, állapot, egy villanás a hétköznapokból.

 

 

A Szoprán egy manapság hiányolt fórum kíván lenni, ahol női közszereplők, tudósok, művészek, és nem utolsó sorban hétköznapi emberek fejtik ki gondolataikat akár egyéni látásmód szerint a világról, aktuális eseményekről, örömeikről, bánataikról, vagy egyszerűen hírül adva: létezünk! A rovat a nők alulreprezentáltságán kíván enyhíteni, nem kihagyva azt a fontos körülményt, hogy teljes értékű nőkre ÉS férfiakra van szükség.