A revízió reménye miatt rúgta fel Horthy a Jugoszláviával kötött örök barátsági szerződést. Teleki feloldhatatlan dilemma elé került, hiszen a [németek] visszautasításával a revíziós eredményeket tette volna kockára, a hadba lépéssel viszont a semlegességet.

A Parlament 1940-ben. (foto_ntf.hu)

1940 tavaszán rendkívül feszültté vált a magyar–német viszony. A Harmadik Birodalom a Franciaország elleni hadjáratra készülődött, de közben német szempontból igen kellemetlenül alakult a helyzet Közép-Kelet-Európában. A Szovjetunió egyre erélyesebben követelte magának Romániától Besszarábia területét, és katonai akcióval fenyegetett.

Bár Besszarábia szovjet kézbe kerülése része volt a Molotov–Ribbentrop-paktum titkos záradéknak, ez akkor még nem volt ismert, így lehetségesnek tűnt, hogy Románia többi részét az olajmezők biztosítása érdekében Németország szállja meg. Ebben a helyzetben a magyar diplomácia sem maradhatott tétlen, így a Teleki-kormány egyre komolyabban követelte a határrevíziót, és katonai akcióval is fenyegetett.

Hitlernek és a német vezetésnek azonban rendkívül kellemetlen volt a helyzet, mivel készülő nyugati offenzíva miatt mindenfajta katonai konfliktust megpróbáltak elkerülni a térségben. A német–magyar viszony olyannyira feszültté vált, hogy már ekkor szóba került Magyarország megszállása is! Végül ez nem következett be, de ezeknek az akcióknak köszönhetően került sor 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntésre.

teljes cikk:

http://ntf.hu/index.php/2017/05/12/a-wehrmacht-mar-1940-ben-megszallta-volna-magyarorszagot-ha-magyarorszag-nem-all-be-a-sorba-protektoratusi-statuszt-fog-kapni-berlin-1940-majus-26/

(MTI)

1941. április 11-én kapcsolódott be Magyarország a Jugoszlávia elleni német támadásba, a honvédség négy nap alatt megszállta a trianoni békeszerződés nyomán elvesztett Bácskát, a baranyai háromszöget, a Muraközt és a Mura-vidéket.

A magyar gyalogság bevetésen: utcai harcok Zomborban a Délvidék megszállása alatt (1941. április 13.)

A magyar gyalogság bevetésen: utcai harcok Zomborban, 1941. április 13-án. (ld. eredeti cikk)

A magyar külpolitikát a két világháború között az 1920. június 4-én aláírt, a történelmi Magyarország területének kétharmadát és a magyar népesség egyharmadát az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamainak juttató trianoni békediktátum revíziója határozta meg. Az ország vezetése ehhez a fasiszta Olaszországnál és a nemzetiszocialista Németországnál keresett támogatást.

Az 1938. november 2-ai első bécsi döntés visszajuttatta Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta déli részét, majd 1939 márciusában, Csehszlovákia megszűnése után a honvédség bevonult Kárpátaljára, az 1940. augusztus 30-án kihirdetett második bécsi döntés pedig Magyarországnak ítélte Észak-Erdélyt.

Mindennek azonban komoly ára volt: a Teleki Pál vezette, 1939 februárjában hivatalba lépett kormány a második világháború kitörése után hiába igyekezett a „fegyveres semlegesség” politikáját követni, külpolitikai szempontból egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe került, egyre szorosabban köteleződött el Németország mellett, újabb és újabb engedményekre kényszerült.

(:::)

Teleki feloldhatatlan dilemma elé került, hiszen a visszautasítással a revíziós eredményeket tette volna kockára, a hadba lépéssel viszont a semlegességet, mert Nagy-Britannia közölte: ezt háborús oknak tekintené. Horthy és Teleki az időhúzást választva a katonai részvétel kérdését minisztertanácsi döntéshez kötötte.

(:::)

Észak Erdélyben, a második bécsi döntés idején.
(fotó_Fortepan)

[A háborúba belépéssel] a revíziós célkitűzések közül az utolsó is teljesült, a visszakerült 11 417 négyzetkilométernyi délvidéki terület 1 025 508 lakosának 36,6 százaléka volt magyar. Magyarország Trianonban megállapított területe 1941-re csaknem kétszeresére nőtt, a lakosság több mint négymillióval gyarapodott és a Kárpát-medencében élő magyarság túlnyomó része a határok közé került.

(:::)

A második világháborús vereség után az 1947. február 10-ei párizsi béke visszaállította Magyarország 1938 előtti határait, semmisnek mondta ki az első és a második bécsi döntést, sőt Csehszlovákia megkapott három Pozsony környéki falut is a Duna jobb partján.

Teljes cikk:

https://mult-kor.hu/a-revizio-remenye-miatt-rugta-fel-horthy-a-jugoszlaviaval-kttt-rk-baratsagi-szerzodest-20180411