Gondolta volna bárki az ókorban, hogy az asszonynép valaha is együtt étkezhet urával?
Hitte volna valaki az újkorban, hogy fehérszemély képes a férfiakkal egyenértékű szellemi alkotásra?

Hogyan épül fel a nemi arisztokrácia, létezik-e férfi és nő között valódi demokrácia?

Bemutató  és dedikálás az Ünnepi Könyvhéten:

2015. június 7-én 12 órától – 89-es pavilon.

A nőtudományok megjelenésével olyan kérdések merülnek fel, amelyek alapjaiban átformálják a nemi struktúrákat.

Hol keresendők a XXI. századi köztes mentalitás (intermentalitás) történeti gyökerei?

Horváth Júlia Borbála_szöveg@Sebestyén László_fotó

Horváth Júlia Borbála_szöveg@Sebestyén László_fotó

A könyv részletesen tárgyalja a nőtörténet hiányzó láncszeme, az anyajogú társadalom felépítését, valamint a matriarchátusból a patriarchátusba vezető korszak mesterségesen kialakított szabályrendszerének körülményeit, s annak napjainkig húzódó permanenciáját.
A kötetben ismerős elméletek olvashatók, sokat idézett klasszikus és modern gondolkodók irányadó nézetei a női nemről, amelyek bekúsztak a férfi- és a női agyakba, s évezredes sztereotípiákká váltak.
Az elemzés interdiszciplináris eszközökkel közelít a témához; nem titkolt cél az androcentrikus társadalmak nemi hierarchiájának leleplezése.

A Lánylegény a nők napjainkban is folyó küzdelmes történetének plasztikus bemutatására vállalkozott, s ilyenformán semmiképpen sem lányregény.

 L’Harmattan Kiadó, 2015