Több mint fél éve, 2017 novembere óta vita folyik a Magyar Időkben Kinek a kulturális diktatúrája? címmel. Horváth Júlia Borbála hozzászólása. Alább részlet * A teljes cikket ld. itt:

A kulturális másodrendűség

foto_magyaridok_facebook

Szakács Árpád bevezető cikkében – amelyet további részek és a magyar kulturális élet, valamint a média ismert alakjainak (Orbán János Dénes, ­Pröhle Gergely, Szentesi Zöldi László, Szentmártoni János stb.) hozzászólása követett – így írt: „Nézzük meg a legfontosabb területeket, ahol tökélyre vitték a kulturális diktatúrát. A filmes világ, a filmipar hetvenéves balliberális dominanciája unásig ismert közhely, kár is szót vesztegetni rá. Havonta ömlenek a milliárdok, a balliberális holdudvar több ezer hangadóját tartják el ebből a költségvetésből. A magyar nemzeti múlt, a magyar nemzeti büszkeség témakörébe tartozó alkotások tabunak számítanak.”

A vitát többen időszerűnek és szükségesnek tartják, mások inkább békülést maszatolnának; úgy tűnik, pillanatnyi státusuknak megfelelően foglalnak állást. A jobboldali művészmasszában más elégedetlenek is találhatók, akik úgy érzik, nem tudják kifutni magukat.

Az elsődleges sértettek közül (értsd: akik jelenleg valamennyire kiélhetik tehetségüket idehaza) jó néhányan igenlik a teóriát, miközben talán maguknak sem vallják be, hogy a balliberális tanokba belenőve, a keresztényi megbocsátás jegyében olykor ők sem utasították vissza a fent említett udvarból érkező előnyöket (értsd: gombokat).

A másodlagos sértettek, akik nem kerülhettek megfelelő közelségbe a húsos fazékhoz, és szinte átálltak már, tovább ostorozzák a sajátjaikat, s védelmükbe veszik a magasabb rendűnek vélt, szélső-liberális énekkart. Az újságok hasábjain finomított véleményt, csinosított háttértudást villantanak a szerzők, a kocsmaasztaloknál viszont röpködnek a férfias b…egek, és göndörödnek a történetek, kinek miféle sérelme volt/van, amiért mélységesen kiábrándult a nemzeti iránymutatókból.

S mi végre született e cikk?

Először is azért, mert egy vitaindító cikk inspirálta, amely reményt ad arra, hogy más kapcsolódó témák (a nem gender-központú, jobb elnevezés híján: konzervatív, hétköznapi női kérdések) részére is lehet pálya a médiában, illetve a közbeszédben. Másfelől az érzés meghatározására, amit az olvasók és a hozzászóló férfiak közül többen érezhettek, amikor a vitaindító cikk szembesítette őket azzal, hogy háttérbe szorított emberek ők, és méltánytalan, hogy csupán másodrendűek lehetnek a szakmájukban.

Nos, íme a kulcsszó. Másodrendű.

A nők történetének vonatkozó fejezeteinek idézése helyett ezúttal elegendő az említett érzés fölelevenítése az urakban. Akik oldaliságtól és sértettségtől függetlenül többnyire egymás között beszélik meg az eseményeket, a nyilvánosság előtt magukban vitáznak, örülnek, bánkódnak. A médiumok oltárainál véleményformáló nőt alig találunk (a hírolvasó, moderátor, háziasszony vagy a csacsogó csalinak szánt kereskedelmi műsorvezetőnő nem tévesztendő össze a hiteles férfi csúcsszereplővel), olyan nőt pedig végképp keveset, aki tud, mer és lehetősége is van érdemben hozzászólni. Ilyenformán jól látszik, hogy az életvilágban, azon belül a publicus maximus színe előtt megjelenő hermeneutikai diskurzusok többsége férfikompetenciára kiterjesztett tartalmat képviselnek. A megszólaló kinyilvánítja szakértelmét; tét a tekintély, a pozíció, a haszon, a befolyás vagy egyéb szimbolikus előny megszerzése.

S hogy ez miért problémás? Például azért, mert a közéleti megnyilvánulások, kulturális események, viták alkalmasak az életminőséget instruáló iránymutatásra, nemritkán politikai befolyásgyakorlásra, de társadalmi vagy nemi csoportok szövetkezésére, elhatárolódására és viszonyuk meghatározására is. Nem mindegy tehát, ilyen alkalmakkor a nemek milyen arányban érvényesíthetik nézeteiket. Szinte hallani a kiigazítást: demokrácia uralkodik a világ e kicsinyke szegletében, amelyben a nemi hierarchia ismeretlen fogalom, s a hölgyeknek ugyanúgy joguk van hallatni hangjukat, mint a férfiembereknek. Ráadásnak érkezik a macsó iránymutatás: tessen próbálkozni, kiküzdeni a minőségi figyelmet, ne csak a pattanásokat púderezni!

Hát, valahogy így, pökhendi.

De emlékeztetőül: e hozzászólás nem a feminizmus túlkapásainak vagy a szélsőséges genderideológia követésének végterméke, s a női kvóta bevezetését sem szorgalmazza, de nem is férfi és nő civódásáról, szerelméről és szükséges összefogásáról szól. Nem. Mindössze az érzésről: milyen másodrendűnek lenni.

Ez esetben harmadrendűnek.

A szerző író, kulturális antropológus